06/12/2023

през комунизма за 48 години имат 15 титли