25/05/2023

Сектор Г се прекланя пред Апостола на свободата