10/07/2024

Сектор Г се прекланя пред Апостола на свободата